Wingman

Wingman . 26/04/2017 . 5239 . 44

CASE STUDY 2: PRIDE AND PREJUDICE

Điện thoại tôi rung bần bật lên vào lúc sáng sớm khi vẫn đang lim dim ngủ, với tin nhắn từ một người bạn đã lâu chưa gặp cần lời khuyên trong chuyện tình cảm, nhưng nhấn mạnh rằng khả…

xem tiếp