QUYẾT ĐOÁN ĐỂ TÁN GÁI ĐẸP

QUYẾT ĐOÁN ĐỂ TÁN GÁI ĐẸP

Bạn nhìn thấy cô ta. Ấn tượng đầu tiên về cô ta trong mắt bạn là ĐẸP, người con gái này thật ĐẸP. Bạn muốn cô ta trở thành của MÌNH, nhưng trước hết mọi việc sẽ bắt đầu từ một câu bắt chuyện – nhưng – hôm nay mình ăn mặc hơi cẩu thả, chưa biết cô ta có...