CĂN BỆNH THẾ KỶ: KHÔNG PHẢI HIV – MÀ LÀ SỰ VÔ CẢM.

CĂN BỆNH THẾ KỶ: KHÔNG PHẢI HIV – MÀ LÀ SỰ VÔ CẢM.

Gần đây thôi “How should I feel about this?” luôn thành câu cửa miệng những người xung quanh tôi thường hỏi nhau mỗi khi tính huống mới xẩy ra.  Đặc biệt là đàn ông, đàn ông luôn chịu áp lực phải luôn phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, bởi cảm xúc dễ làm mờ quyết định sáng suốt. Mà đè nén cảm xúc nhiều thường dẫn đến rỗi loạn cảm xúc – suy cho cùng – cũng là một dạng thần kinh nhẹ

CÂU THẦN CHÚ KHIẾN LỜI ĐỀ NGHỊ THÊM VUI

CÂU THẦN CHÚ KHIẾN LỜI ĐỀ NGHỊ THÊM VUI

Bí quyết giữ lửa đầu tiên cho mối quan hệ là phải giữ nó không bị nhạt. Và ngay cả trong những tình huống thường ngày thôi bạn vẫn có thể biến nó thành những niềm vui nhỏ nếu biết cách, bằng việc nhận lời với một câu thần chú như sau