PODCAST 1 – BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

PODCAST 1 – BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Podcast đầu tiên này, tôi muốn nói đến yếu tố quan trọng nhất người đàn ông cần có: BẢN LĨNH.

BẢN LĨNH là gì? Một số ý kiến cá nhân. Vô vàn vấp ngã trong cuộc sống. Rất nhiều kinh nghiệm học được từ những người xung quanh.