CĂN BỆNH THẾ KỶ: KHÔNG PHẢI HIV – MÀ LÀ SỰ VÔ CẢM.

CĂN BỆNH THẾ KỶ: KHÔNG PHẢI HIV – MÀ LÀ SỰ VÔ CẢM.

Gần đây thôi “How should I feel about this?” luôn thành câu cửa miệng những người xung quanh tôi thường hỏi nhau mỗi khi tính huống mới xẩy ra.  Đặc biệt là đàn ông, đàn ông luôn chịu áp lực phải luôn phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, bởi cảm xúc dễ làm mờ quyết định sáng suốt. Mà đè nén cảm xúc nhiều thường dẫn đến rỗi loạn cảm xúc – suy cho cùng – cũng là một dạng thần kinh nhẹ

PODCAST 1 – BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

PODCAST 1 – BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Podcast đầu tiên này, tôi muốn nói đến yếu tố quan trọng nhất người đàn ông cần có: BẢN LĨNH.

BẢN LĨNH là gì? Một số ý kiến cá nhân. Vô vàn vấp ngã trong cuộc sống. Rất nhiều kinh nghiệm học được từ những người xung quanh.